Tuesday, November 15, 2005

Stian my crazy brother in Sub (and Christ)!


I would like to just honour a great friend and a Jesus loving fotballsupporter. Stian has been been my trustful mate through all the years in Sub. We somtimes have different opinions, we sometimes discuss, but he is always there. Always willing to carry my burdens. Never is anything too wrong or too sinful to talk about or to confess.... You are sometimes crazy but man you mean so much to me!

4 Comments:

Blogger maria bjørdal said...

vil slutte meg til god-ord om stian. bra initiativ, morten. jeg savner delerunder og å be med dere.

9:05 AM  
Blogger David said...

stian er hva man kaller BRAMANN på pakistansk.

Morten, takk for hilsen i blogg. Hadde vært fett å treffes en dag! Skal sannsynligvis bort neste uke, men har all verdens tid uka etter den. Råkkenråll.

2:50 AM  
Blogger submorten said...

Fett David! Dette må klare før jul. Ha en god uke!

2:04 AM  
Blogger Stian B. Aarebrot said...

Kan jeg få være med? "Tre mislykkede brødre som ikke lenger er mislykkede brødre"

5:52 AM  

Post a Comment

<< Home