Thursday, September 27, 2007

Stemmer denne salmen?

Sorry this one is in norwegian....

Vi sang en salme i dag i kapellet, noe vi ofte gjør i dette rommet. Men det var særlig vers nr 2 i salme 377 som fanget min interesse:

Før eg låg i synd og vånde,
tung var all min gang og veg.
Då kom Jesus med sin nåde,
å kor glad han gjorde meg!

Tja... Lurer på folk går rundt i synd og vånde, kanskje??
Salmen er skrevet av Lars Oftedal i 1892.

1 Comments:

Blogger JC said...

tja... ikke lett den der! kommer vel an på hvordan du ser på det.. synes vel ikke den stemmer helt - jo, livene våre er fulle av synd, men går vi alle rundt og tenker på den og lar oss trykke ned av den? Har vanskelig for å tenke meg det.

Og "då kom Jesus med sin nåde, å kor glad han gjorde meg" - vel, det er jo en glede at Guds nåde når akkurat oss, og at vi skal få syndene våre vasket bort av Jesu blod. Men-- det høres jo ut i denne salmen som om man går rundt og har det forferdelig helt til man blir kristen og da blir livet lyst og alt bra. og det stemmer jo ikke, det går an å være kristen og ha kjipe dager!

Nei, vi går vel ikke bare rundt i synd og vånde (ikke det at jeg vet hva vånde betyr...), jeg mener, jeg tror ikke alle syns at hele livet er en eneste tung vandring. Kan man ikke ha et lett liv om man ikke har Jesus? Det lurer jeg på...

Synes den salmen gir et litt for svart-hvitt bilde. Men dersom man leser den i overført betydning, så stemmer det jo - vi gikk i vår synd, til Jesus ga sitt liv for å hjelpe oss opp av de.

3:05 PM  

Post a Comment

<< Home